Дом здравља
“Борча”
 
(Београд)

Стамбено пословни објекат
“Владетина 22”
 
(Београд)

Спортске сале
Европска Делегација

“Центар водених спортова”
Ада Циганлија
(Београд)

Самбено пословни комплекс
“Степа Степановић”
 
(Београд)

Клинички центар Србије
(Београд)

Објекат градског зеленила Топчидерска Звезда 
(Београд)

Стамбени објекат “Бежанијска Коса”
(Београд)

Ресторан 
“McDonalds”

(Београд)

ОШ “Јефимија” Обреновац
(Београд)

ОШ “Сава Ковачевић” 
(Београд)

Стамбени објекат “Дечанска”
(Београд)

Стамбени објекат
“Душановац”

(Београд)

Стамбени објекат “Патријарха Гаврила”
(Београд)

Стамбени објекат “Кичевска”
(Београд)

Клиника за рехабилитацију
“Др Мирослав Зотовић”
Сокобањска
(Београд) 

Дечији вртић “Бурјан”
(Пожаревац)