УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО

ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКАТА

Бавимо се изградњом стамбених и пословних објеката по систему “кључ у руке” уз вишегодишњу гаранцију на изведене радове.

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ

Нудимо Вам извођење свих врста грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова, уз употребу најсавременијих технологија грађења.

О нама

Југоградња је професионално инжењерско грађевинско предузеће. Активно послује на српском тржишту изградње и реконструкције објеката скоро 30 година.
Од 2010. Југоградња је активно укључена у фондове које финанриса и реализује Делегација Европске Уније (ДЕУ) у Србији. На грађевинским и рестаураторским пројектима које спроводи ДЕУ у Србији, Југоградња учествује као главни извођач.
Југоградња има улогу инвеститора, улажући своје ресурсе у некретнине.

Изградња објеката (претежно стамбених зграда и стамбено-пословних објеката)
Реконструкција и адаптација објеката
(реконструкција фасада, унутрашње уређење, зидарски и тесарски радови, фарбарски и молерски радови, обнова металних структура и др.)
Инвестирање у некретнине (изградња сопствених објеката, продаја и изнајмљивање станова/локала)
Продаја VELUX кровних прозора и пратеће опреме
Обрада бетонског гвожђа (истезање, савијање и сечење разних профила бетонског гвожђа). 

Сви пројекти које је Југорадња спровела су извршени по највишим могућим стандардима и на велико задовољство клијената/инвеститора. Изградњом објеката стварамо дугорочну вредност и поносни смо да у сваком тренутку погледамо иза себе резултат нашег рада. 

Упркос присутној економској и финансијској кризи, Југоградња је искусила стабилан раст у броју уговорених послова, остварених прихода и повећала број стално запосленог особља на 42 особе.
Југоградња
је респектабилан послодавац и поуздан партнер за сарадњу. Ми бринемо о сваком нашем проојекту подједако као и о сваком нашем запосленом. Наш високо-квалификован стручни кадар је у великој мери заслужан за наш успех. Имамо тројицу стално запослених инжењера архитектуре, два грађевинска инжењера и једног електро инжењера. Укупно, наши инжењери поседују више од 100 година радног искуства. Инжењери запослени у Југоградњи поседују адекватне лиценце за своју струковну област. Константно радимо на унапређивању њихових вештина кроз учешћа на грађевинским конференцијама, сајмовима и струковним курсевима. Као резултат оваквог третмана запослених, као и управљањем предузећем по највишим стандардима, Југоградња је заслужни носилац ИСО Стандарда 9001, 14001 и 18001.


Лиценце и стандарди

Осим презентованих стандарда и лиценци можете погледати актуелне пројекте наше компаније.

Сертификати квалитета

ISO 9001:2008
ISO 14001:2005
ISO 18001:2008
ISO 27001:2014
EN ISO 50001:2012
SRPS ISO9001:2015
SRPS ISO14001:2015
SRPS ISO22301:2014
SRPS ISO37001:2017


Велике лиценцеИО9ОА1 
ИО9ОА2ИО91А1