ЈУГОГРАДЊА ПРОИЗВОДЊА

БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ

– Све што вам је потребно од гвожђа за изградњу објеката разних намена.
– Могућност израде производа према Вашим потребама и спецификацијама.
– Капацитет погона до 15 тона обрађеног гвожђа на дан.

НУДИМО УСЛУГУ ОБРАДЕ БЕОТОНСКОГ ГВОЖЂА СЛЕДЕЋИХ ПРОФИЛА:
-Глатко бетонско гвожђе
Ø 5- Ø30mm
-Ребраасто бетонско гвожђе 
Ø5- Ø 30mm

Наш армирачки погон je опремљен машинама за истезање, сечење и савијање бетонског гвожђа (арматуре).
По спецификацији клијента нудимо:

1.
Исправљање бетонског гвожђа пречника ∅6 – ∅14
2.
Сечење и савијање бетонског гвожђа пречника ∅6 – ∅32
3.
Израду узенгија
4.
Монтажу готових арматурних склопова
5.
Израду арматурних кошева за шипове у свим димензијама са заваривањем
6.
Израду арматурних кошева за дијафрагме са заваривањем