Увек смо у потрази за квалитетним и поузданим радницима.

Југоградња сигуран послодавац са више од 28 година постојања и активног пословања.

Тренутно запошљавамо на позицијама:

– Електричар
– Молер
– Гипсар
– Инсталатер
– Зидар
– Зидар фасадер
– Армирач
– Физички радник

Конкуришите за посао будите у току са актуелним траженим позицијама…

posao@jugogradnja.rs

Уколико верујете да поседујете адекватно искуство, знање и особине за неку од понуђених позиција, пошаљите нам своју радну биографију (CV) путем имејла, обавезно наведите позицију за коју се пријављујете, као и ваше личне податке.

ЗАНИМАЊА КОЈА ТРАЖИМО

Детаљан опис посла, услова, као и онога шта нудимо.

ШЕФ ГРАДИЛИШТА 

Место рада:
Београд и терен

Опис посла:
– Организација градилишта
– Контрола пројектно – техничке документације
– Израда динамичких планова
– Израда спецификација и набавка потребне опреме и материјала
– Расподела радних задатака ангажованих радника на градилишту (запослени и подизвођачи)
– Праћење динамичког плана извођења радова
– Вођење грађавинских књига, грађавинских дневника и друге пратеће документације
– Котрола радова на градилишту
– Припрема привремених и окончање ситуације
– Комуникација са инвеститорима и надзорним органима
– Израда редовних извештаја надређенима

Услови за конкурс:
– Стручна спрема – VI или VII степен грађевинске струке
– Са искуством
– Лиценца за извођење радова је предност при избору кандидата
– Енглески језик – конверзацијски ниво
– Познавање рада на рачунару – Office paket, AutoCAD
– Активан возач – Б катерогрија
– Тимски рад, сарадња са осталим извршиоцима на градилишту
– Ефикасно планирање и организација рада
– Савесност у обављању поверених послова
– Способност систематичног и брзог решавања проблема

Нудимо:
– Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)
– Стално запослење (по успешном завршетку пробно рада)
– Теренски додатак, оброк и смештај за рад на градилиштима ван подручија Београда
– Службено возило, телефон и преносиви рачунар
– Рад у пријатном и динамичном окружењу

ИНЖЕЊЕР ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ

Место рада:
Београд (ул. Жоржа Клеменсоа бр. 23)

Опис посла:

– Разрада пројектно-тендерске документације

– Припрема, израда и контрола техничке документације за реализацију пројекта
– Техничка припрема градилишта
– Планирање и организација ресурса за реализацију градилишта
– Праћење реализације на градилишту, коордниација
– Учествовање у изради понуда и калкулацији цена

Услови за конкурс:

– Стручна спрема – VI или VII степен грађевинске струке
– Мин. 3 године искуства
– Лиценца за извођење радова је предност при избору кандидата
– Енглески језик – конверзацијски ниво
– Познавање рада на рачунару – Office paket, AutoCAD
– Активан возач – Б катерогрија
– Тимски рад, сарадња са осталим извршиоцима на градилишту
– Ефикасно планирање и организација рада
– Савесност у обављању поверених послова
– Способност систематичног и брзог решавања проблема


Нудимо:


– Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)

– Стално запослење (по успешном завршетку пробно рада)
– Дневни кетеринг, тј. ручак по избору
– Службени телефон и преносиви рачунар
– Рад у пријатном и динамичном окружењу

– Рад на великим и изазовним пројектима
– Потенцијал за раст и развој у оквиру фирме

МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР
Место рада:
Београд

Опис посла:
– Извођење машинских инсталација на територији Републике Србије
– Контрола пројектно – техничке документације
– Израда динамичких планова
– Израда спецификација и набавка потребне опреме и материјала
– Котрола радова на градилишту
– Контрола радова сопствене оперативе и подизвођача 
– Припрема привремених и окончање ситуације
– Комуникација са инвеститорима и надзорним органима
– Израда редовних извештаја надређенима

Услови за конкурс:
– Стручна спрема – VI или VII степен грађевинске струке
– Са искуством- Лиценца за извођење радова је предност при избору кандидат
– Енглески језик – конверзацијски ниво
– Познавање рада на рачунару – Office paket, AutoCAD
– Активан возач – Б катерогрија
– Тимски рад, сарадња са осталим извршиоцима на градилишту
– Ефикасно планирање и организација рада
– Савесност у обављању поверених послова
– Способност систематичног и брзог решавања проблема


Нудимо:
– Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)
– Стално запослење (по успешном завршетку пробно рада)
– Службено возило, телефон и преносиви рачунар
– Рад у пријатном и динамичном окружењу

ЕЛЕКТРОИНЖЕЊЕР
Место рада:
Београд

Опис посла:

– Извођење електо инсталација (јака и слаба струја) на територији Републике Србије
– Контрола пројектно – техничке документације
– Израда динамичких планова
– Израда спецификација и набавка потребне опреме и материјала
– Котрола радова на градилишту
– Контрола радова сопствене оперативе и подизвођача
– Припрема привремених и окончање ситуације
– Комуникација са инвеститорима и надзорним органима
– Израда редовних извештаја надређенима


Услови за конкурс:

– Стручна спрема – VI или VII степен грађевинске струке
– Са искуством
– Лиценца за извођење радова је предност при избору кандидат
– Енглески језик – конверзацијски ниво
– Познавање рада на рачунару – Office paket, AutoCAD
– Активан возач – Б катерогрија
– Тимски рад, сарадња са осталим извршиоцима на градилишту
– Ефикасно планирање и организација рада
– Савесност у обављању поверених послова
– Способност систематичног и брзог решавања проблема

Нудимо:


– Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)
– Стално запослење (по успешном завршетку пробно рада)
– Службено возило, телефон и преносиви рачунар
– Рад у пријатном и динамичном окружењу

Ако сматрате да задовољавате наше критеријуме, као и да Југоградња Вама одговара као послодавац, можете нам послати Вашу радну биографију на српском језику са фотографијом.
Адресa наше електронске поште: posao@jugogradnja.rs